Peticionet

Lëvizja FOL do të publikojë Peticione mbi qështje të ndryshme qytetare ku vizitorët e webit mund nënshkruajnë këto peticione në mënyre elektronike.

FOL në rrjete sociale