Kontakti

Na kontaktoni ne njeren nga format meposhte.

    FOL LEVIZJA

    Andrea Gropa, No.35,

    10000 Prishtinë

    +386 (0)49 131 542