Kontakti

Na kontaktoni ne njeren nga format meposhte.

FOL LEVIZJA

Andrea Gropa, No.35,

10000 Prishtinë

+386 (0)49 131 542