Publikime

Filtro:
Kategoria
Muaji
Viti
Publikimet e fundit
Antikorrupsion

Analizë ligjore - Dilemat praktiko-juridike të (pa)zbatueshmërisë së sinjalizimit në sektorin privat

Download
Sistemi i Drejtësisë

Vendimet gjyqësore të publikuara gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023

Download
Publikimet

Gjatë periudhës janar-korrik 2023, Komisionet Hetimore të KPK kanë shqiptuar 4 vendime për shkelje disiplinore ndaj prokurorëve

Download
Publikimet

Monitorimi i mbledhjeve të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Download
Publikimet

Performanca e sistemit prokurorial dhe gjyqësor në zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit

Download
Publikimet

Performanca e sistemit prokurorial dhe gjyqësor në zgjidhjen e lëndëve të dhunës në familje

Download
Sistemi i Drejtësisë

Analizë mbi mospërshtatjen e legjislacionit – rregullimi i gjyqësorit në Kosovë

Download
Qeverisja e mirë

E drejta e fshirjes së të dhënave personale(E drejta për t’u harruar)

Download