1169+ Aktivitete
190+ Publikime
275+ FOL HAPUR

Shoqëri me qeverisje demokratike dhe pjesëmarrja aktive në politikë‐bërje.

Qeverisjes transparente, llogaridhënëse dhe në mbrojtje të interesit publik

Për ne
Çmimi për Guxim Qytetar Shiko të gjitha
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
Shiko të gjitha
Platformat Vizitoni Platformat

Lëvizja FOL duke shkrirë punën pesë vjeçare të ekipit të FOL-it në monitorimin e korrupsionit në Kosovë, organizata ka bërë një hap tjetër më të avancuar në përmbushjen e misionit të saj për të kontribuar në luftën kundër korrupsionit duke krijuar Platforma online të cilat do të kontribuojnë në rritjen e llogaridhënies dhe transparencës.