Të kuptojmë dobësitë e Kosovës në shëndetësi dhe mjedis

Prishtinë, 15 shtator 2023 – Mbahet konferenca e organizatave të shoqërisë civile “Të kuptojmë dobësitë e Kosovës në shëndetësi dhe mjedis”. Fjalën e hapjes e mbajti ambasadorja Nancy Soderberg, drejtoreshë e Lartë Rezidente, NDI Kosovë

Në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, përmes katër paneleve të ndryshme, përfaqësues të Shoqërisë Civile dhe Ministri i Shëndetësisë dhe Zëvendës Ministri i Mjedisit të Kosovës, kishin diskutuar gjetjet e OSHC-ve për gjendjen e mjedisit në Kosovë , dhe në sistemin e kujdesit shëndetësor.

Ndotja e lumenjve, depozitimi i mbetjeve në landfille sanitare, buxheti i pamjaftueshëm për menaxhimin e ujit dhe mungesa e burimeve njerëzore janë disa nga shqetësimet kryesore mjedisore të paraqitura nga koalicioni i OSHC-ve sot.

Ndërsa mungesa e kujdesit të duhur shëndetësor për qytetarët dhe vështirësitë financiare të Fondit për Kujdesin Shëndetësor të Kosovës, përmenden si disa nga vështirësitë në sistemin shëndetësor.
#NDI Kosovo, Democracy for Development (D4D), Ngo Aktiv, Internews Kosova, Instituti Columbus, Kallxo.com, Democracy Plus