Monitorimi i Prokurimit Publik në Kosovë, Ngritja e llogaridhënies së institucioneve për mënyrat e shpenzimit të parasë publike

Prishtinë, 31 Tetor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin: Monitorimi i Prokurimit Publik ne Kosove, Ngritja e Llogaridhenies se institucioneve per menyrat e shpenzimit te parase publike Ky raport paraqet të gjeturat nga monitorimi tremujor i kontratave me vlerë të mëdha nga Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. 

S’ka tatim pa informim: Transparenca në prokurimin publik në Kosovë

Prishtinë, 18 korrik 2017 – Lëvizja FOL publikoi raportin “S’ka tatim pa informim: Transparenca në prokurimin publik në Kosovë”. Ska_Tatim_pa_Informim

(PA)CENUESHMËRIA E SISTEMIT TË PROKURIMIT NË KOSOVË

Prishtinë 22 nëntor 2016 – Lëvizja FOL publikoi rastin e studimit “(Pa)cenueshmëria e sistemit të prokurimit në Kosovë”. Në këtë raport janë gjetur shkelje të shumta ligjore në procesin nëpër të cilin kanë kaluar procedurat për tri lloje të ndryshme të furnizimeve dhe shërbimeve nga AQP-ja për institucionet qendrore.

Kërkesë për sqarime shtesë nga OSHP rreth tenderit Furnizim me Automjete të Policisë së Kosovës

Lëvizja FOL, sot i ka dërguar letër Organit Shqyrtues të Prokurimit – OSHP me anë të së cilës ka kërkuar sqarime shtesë rreth dy vendimeve t&eum…

 
Organi Shqyrtues i Prokurimit OSHP

Monitoruesi i Prokurimit për periudhën janar-mars 2013

Lëvizja FOL ka publikuar raportin e saj të rregullt “Monitoruesi i Prokurimit” për periudhën janar-mars 2013. Në këtë raport pasqyrohen shkeljet dhe parreg…

 
Monitoruesi i Prokurimit për periudhën janar-mars 2013

Monitoruesi i Prokurimit per vitin 2012

Raporti Monitoruesi i Prokurimit 2012 paraqet parregullsitë dhe shkeljet ligjore që institucionet kanë bërë gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit n&eum…

 
Monitoruesi i Prokurimit per vitin 2012

Shpërdorimet në Prokurimin Publik

Lëvizja FOL ka publikuar analizën “Shpërdorimet në Prokurimin Publik” në të cilën analizohen shpërdorimet me autoritetin publik në fushën e …

 
Shpërdorimet në Prokurimin Publik

Monitoruesi i Prokurimit Publik Janar-Mars 2012

Ministritë, Ndërmarrjet Publike (KEK dhe PTK) dhe Komunat e Republikës së Kosovës kanë vazhduar avazin e vjetër të shkeljeve dhe parregullsive ligjore në f…

 
Monitoruesi i Prokurimit Publik Janar-Mars 2012

MONITORUESI I PROKURIMIT PUBLIK, RAPORTI VJETOR 2011

Parregullsitë ligjore të institucioneve dhe ndërmarrjeve publike Janar-Dhjetor 2011 Ministritë kanë bërë shkelje të shumta ligjore në gjithsej tridhjet&e…

 
MONITORUESI I PROKURIMIT PUBLIK, RAPORTI VJETOR 2011

Monitoruesi i Prokurimit III

Raport mbi Parregullsitë Ligjore të Ministrive, Komunave dhe Ndërmarrjeve publike (PTK & KEK) Korrik-Shtator 2011

 
Monitoruesi i Prokurimit III

Prokurimi Jo-publik

Parregullsitë ligjore të institucioneve dhe ndërmarrjeve publike Janar-Mars 2011 Institucionet, ndërmarrjet publike dhe agjencionet e tjera publike kanë vazhduar avazin e vj…

 
Prokurimi Jo-publik

Raport i Monitorimit të Prokurimit

Lëvizja FOL publikon raportin e monitorimit të procesit të prokurimit. Ky njëherit është raporti i parë që ka të bëjë me fushën e prokurimit…

 
Raport i Monitorimit të Prokurimit