Monitorimi i Prokurimit Publik në Kosovë, Ngritja e llogaridhënies së institucioneve për mënyrat e shpenzimit të parasë publike

Prishtinë, 31 Tetor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin: Monitorimi i Prokurimit Publik ne Kosove, Ngritja e Llogaridhenies se institucioneve per menyrat e shpenzimit te parase publike Ky raport paraqet të gjeturat nga monitorimi tremujor i kontratave me vlerë të mëdha nga Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.