S’ka tatim pa informim: Transparenca në prokurimin publik në Kosovë

Prishtinë, 18 korrik 2017 – Lëvizja FOL publikoi raportin “S’ka tatim pa informim: Transparenca në prokurimin publik në Kosovë”. Ska_Tatim_pa_Informim