MONITORUESI I PROKURIMIT PUBLIK, RAPORTI VJETOR 2011

Parregullsitë ligjore të institucioneve dhe ndërmarrjeve publike Janar-Dhjetor 2011 Ministritë kanë bërë shkelje të shumta ligjore në gjithsej tridhjet&e…

 
MONITORUESI I PROKURIMIT PUBLIK, RAPORTI VJETOR 2011