Monitoruesi i Prokurimit Publik Janar-Mars 2012

Ministritë, Ndërmarrjet Publike (KEK dhe PTK) dhe Komunat e Republikës së Kosovës kanë vazhduar avazin e vjetër të shkeljeve dhe parregullsive ligjore në f…

 
Monitoruesi i Prokurimit Publik Janar-Mars 2012