Monitoruesi i Prokurimit per vitin 2012

Raporti Monitoruesi i Prokurimit 2012 paraqet parregullsitë dhe shkeljet ligjore që institucionet kanë bërë gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit n&eum…

 
Monitoruesi i Prokurimit per vitin 2012