Monitoruesi i Prokurimit për periudhën janar-mars 2013

Lëvizja FOL ka publikuar raportin e saj të rregullt “Monitoruesi i Prokurimit” për periudhën janar-mars 2013. Në këtë raport pasqyrohen shkeljet dhe parreg…

 
Monitoruesi i Prokurimit për periudhën janar-mars 2013