Korrupsioni në Institucionet e Kujdesit Shëndetësor Publik në Kosovë

Health Corrup Scan – SQ

Lëvizja FOL në periudhën Janar-Shkurt të këtij viti ka zhvilluar një hulumtim të opinionit publik rreth perceptimeve dhe përvojave në raport me korrupsionin në sistemin e kujdesit shëndetësor publik.