Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Tetor

Nga 8 vendime të Qeverisë së Kosovës për muajin tetor asnjë një vendim nuk ka qenë në drejtim të luftës kundër korrupsionit dhe krimit t&eum…

 
Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Tetor