Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Shtator

Nga 37 vendime të Qeverisë së Kosovës për muajin shtator vetëm një vendim ka qenë në drejtim të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të…

 
Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Shtator