Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Qershor

Kuvendi i Kosovës gjatë muajit qershor ka mbajtur katër seanca plenare. Gjatë këtyre seancave nuk është vërejtur ndonjë angazhim për të trajtuar …

 
Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Qershor