Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Prill

Gjatë muajit Prill nuk është vërejtur ndonjë lëvizje pozitive në luftë kundër korrupsionit, qoftë nga ana e Qeverisë së Kosovës, qoft&e…

 
Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Prill