Monitoruesi i Korrupsionit per muajin Mars 2010

Muajin mars e kanë karakterizuar një sërë akuzash për korrupsion nga raportet ndërkombëtare, por edhe nga opozita.1 Raportet ndërkombëtare si ai i Departam…

 
Monitoruesi i Korrupsionit per muajin Mars 2010