Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Maj

Qeveria e Kosovës nuk ka shënuar ndonjë aktivitet konkret në luftën kundër korrupsionit. Zotimet e Kryeministrit Hashim Thaçi, dhe vartësve të tij, p&e…

 
Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Maj