Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Korrik

Kuvendi i Kosovës ka mbajtur pesë seanca plenare, tri prej të cilave seanca solemne për: Tony Blair, fjalimi i Presidentit Sejdiu dhe mbështetja për Mendimin Këshill…

 
Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Korrik