Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Gusht

Nga 34 vendime të Qeverisë së Kosovës për muajin gusht as edhe një vendim i vetëm nuk ka qenë në drejtim të luftës kundër korrupsionit dhe k…

 
Monitoruesi i Korrupsionit për muajin Gusht