Monitoruesi i Korrupsionit (Korrik-Gusht-Shtator)

Ky raport i rregullt tremujor dëshmon pasivitetin e institucioneve publike në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Të gjeturat e këtij raporti tregojnë se institucionet p…

 
Monitoruesi i Korrupsionit (Korrik-Gusht-Shtator)