Monitoruesi i Korrupsionit: Janar-Qershor 2012

Lëvizja FOL ka publikuar sot, Raportin e saj “Monitoruesi i Korrupsionit”, në të cilin përfshihen të gjitha aktivitetet e ndërmarra institucionale në luft&…

 
Monitoruesi i Korrupsionit: Janar-Qershor 2012