Monitoruesi i Korrupsionit Janar-Mars 2012

Qeveria e Kosovës në tre mujorin e parë të 2012 ka nxjerr gjithsej 82 vendim, nga të cilat vetëm 4 kanë qenë në luftimin (parandalimin) e korrupsionit. Ku…

 
Monitoruesi i Korrupsionit Janar-Mars 2012