Indeksi i transparencës në nivel Komunal 2012

Ky studim politikash publike është i treti me radhë që kryhet në Kosovë, por i pari që fokusohet në Komuna. Studimi fokusohet në atë se deri në &…

 
Indeksi i transparencës në nivel Komunal 2012