Implementimi i Programit Qeveritar 2008-2011

Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2008-2011 u miratua në prill 2008, tre muaj pas formimit të Qeverisë, gjë që në atë kohë s…

 
Implementimi i Programit Qeveritar 2008-2011