Shpërdorimet në Prokurimin Publik

Lëvizja FOL ka publikuar analizën “Shpërdorimet në Prokurimin Publik” në të cilën analizohen shpërdorimet me autoritetin publik në fushën e …

 
Shpërdorimet në Prokurimin Publik