Udhëzuesi dhe formulari për paraqitjen e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve

Lëvizja FOL ka përgatitur udhëzuesin dhe formularin për të lehtësuar procedurën e paraqitjes së ankesave për shkeljet disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Udhëzuesi është bazuar në Ligjin për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe në rregulloret përkatëse të këshillave për procedurën disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Ky udhëzues është realizuar në kuadër të projektit “Ngritja e vetëdijes dhe besimit të qytetarëve në institucionet e sistemit të drejtësisë” , mbështetur nga Bashkimi Evropian.

Udhëzuesin mund ta gjeni këtu

Udhëzuesi dhe formulari për paraqitjen e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve Download