U mbajtën fokus grupet rreth diskutimit për E-KOSOVA

Lëvizja FOL në bashkëpunim me Innovation Centre Kosova dhe Agjencinë për Shoqërinë e Informacionit, për tre ditë radhazi mbajtën fokus grupe me përfaqësues të Qeverisë, Shoqërisë Civile dhe Medias në Kosovë.
Përgjatë këtyre tre ditëve u prezentua koncept dizajni i platformës E-KOSOVA i paraparë si veprimi i parë në Planin Nacional të Veprimit për anëtarësim në OGP 2014-2016. Diskutime të shumta dhe rekomandime të vlefshme u dhanë në këto tre fokus grupe.
Të gjitha këto do të integrohen në koncept dizajnin përfundimtar i cili do të prezentohet të enjtën – me datë 14 Prill prej orës 11.
Këto fokus grupe dhe kjo konferencë bëhen të mundura falë mbështetjes së Ambasadës Britaneze në Kosovë.