Tryezë: “Parandalimi i Konfliktit të interesit në institucionet publike”

Me qëllim të implementimit sa më të mirë të ligjeve, të cilat tashmë janë në fuqi, Lëvizja FOL është duke organizuar debate në nivel të Kosovës për identifikimin dhe parandalimin e konfliktit të interesit në institucione publike, projekt ky i financuar nga NED-National Endowment for Democracy. Në kuadër të kësaj, Lëvizja FOL ka organizuar në Kamenicë, debat publik me temën “Parandalimi i Konfliktit të Interesit në institucionet Publike”. Të ftuar në këtë debat ishin përfaqësues të asamblesë komunale, përfaqësues të shoqërisë civile qytetar dhe mediat. Ndërkaq panelist në këtë tryezë ishin Petrit Zogaj nga Lëvizja FOL dhe Enver Mavriqi, kryesues i Kuvendit Komunal.

Petrit Zogaj, menaxher i programeve në Lëvizjen FOL, tha se zbatimi i ligjit për parandalim të konfliktit të interesit, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës, do të jetë shumë i rëndësishëm, derisa debatet që po mbahen në disa komuna të Kosovës, kanë për qëllim të nisin hetimet nga organet përgjegjëse për ato raste të konfliktit të interesit që paraqiten përmes mediave dhe organizatave të ndryshme.

Enver Mavriqi, kryesues i Kuvendit Komunal tha se përveç dyshimeve ende nuk kemi fakte konkrete për raste të konfliktit të interesit. “Kemi pasur vetëm 4 raste ku kanë qenë edhe këshilltar komunal edhe punëtorë të komunës, mirëpo me dorëzimin e formularëve ata kanë dhënë dorëheqje nga njëra pozitë”. Sipas tij, përderisa nuk ka transparencë dyshime për konflikt të interesit dhe korrupsionit do të jetë gjithmonë prezent.

Sanije Ajeti nga OJQ “Fortesa”, tha se ka tri vite që janë vetëm dy kompani të cilat i fitojnë të gjithë tenderët e komunës së Kamenicës. Ajo po ashtu pyeti kryesuesin e Kuvendit Komunal nëse është konflikt interesi edhe krijimi i 11 drejtorive të kësaj komune. Sipas saj, në komunën e Kamenicës punësimet bëhen në baza partiake e familjare. Po ashtu kjo komunë ka dhënë leje për ushtrimin e veprimtarive private brenda institucioneve publike, të cilat qojnë në raste të konfliktit të interesit.