Trajnim për legjislacionin kundër konfliktit të interesit