Top Lista e institucioneve më të mbyllura në Kosovë

28 Shtatori është Dita Ndërkombëtare (jo-formale) e së Drejtës për të Ditur. Për të shënuar këtë ditë në Kosovë FOL”08 I mbështetur nga Rrjeti Rinor I Kosovës, Organizatat: Çohu, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR), Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ), Syri I Vizionit (SiV), Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar (KCIC), Çelnaja, dhe Iniciativa për Progres (INPO) kanë përzgjedhur 5 institucionet më të mbyllura sa I përket qasjes dhe dhënies së informacioneve zyrtareve gjatë vitit 2008. Përzgjedhja e institucioneve është bazuar mbi veprimet ose mos veprimet e institucioneve përkatëse, për publikimin e informacionit zyrtar.