Thirrje për aplikim për praktikë

Prishtinë, 20 Mars 2017 – Lëvizja FOL shpall konkurs për 2 praktikantë/e për të iu bashkangjitur FOL-it. Praktikantë/et do të kenë mundësi që të kontribuojnë në projektet e ndryshme të Lëvizjes FOL.

Të gjithë të interesuarit/at të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivuese jo më të gjatë se 300 fjalë – në email adresën: [email protected]. Njohja e gjuhës angleze është përparësi.

Afati i fundit për aplikim është më 26 Mars, 2017.

Vetëm kandidatët/et të cilët do të përzgjidhen në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.