Thirrje për Aplikim: “Akademia e Juristëve të Rinj në Kosovë”

Prishtinë, 15 gusht 2023 – Lëvizja FOL hap thirrjen për aplikimin për Akademinë e Juristëve të Rinj në Kosovës, që do të zhvillohet nga datat 11-15 shtator 2023.

Akademia e Juristëve të Rinj në Kosovë organizohet në kuadër të Projektit Rritja e Transparencës dhe Arsimimit të Rinjve në Sektorin e Drejtësisë, mbështetur nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë Ndërkombëtare për Çështje të Narkotikëve dhe Sundim të Ligjit (INL).
Të drejtë aplikimi kanë studentët e drejtësisë, të sapo diplomuarit në Fakultetin Juridik si dhe profesionistët e rinj ligjor.

Akademia synon të ofrojë një platformë të gjerë dhe ndërvepruese për juristët/et e rinj/reja për të avancuar në nivel praktik aftësitë e tyre ligjore, për të fituar njohuri më të thella në disiplina të ndryshme të ligjit dhe për t’u rrjetëzuar me individë dhe profesionistë në fushën e sundimit të ligjit. Programi përfshinë sesione gjithëpërfshirëse mbi shkrimin ligjor, etikën ligjore, të drejtën kushtetuese të avancuar dhe organizimin shtetëror, të drejtën e procedurës civile, të drejtën penale materiale dhe procedurale si dhe trajtimin e rasteve të simuluara.

Të gjitha këto tema do të trajtohen nga një perspektivë interaktive e sjellë nga profesionist të fushave duke përfshirë gjyqtarë, prokurorë, avokat, përfaqësues nga Shoqëria Civile në Kosovë, përfaqësues të institucioneve tjera ligj-zbatuese dhe ekspert të njohur të fushave përkatëse.

Kriteret për aplikim dhe pjesëmarrje:
• studentë të drejtësisë në vitin e fundit të studimeve ose kandidatët që janë duke ndjekur një program të nivelit Master në Kosovë.
• të sapo diplomuarit në drejtësi, të cilët nuk kanë filluar ende karrierën e tyre profesionale ligjore, me kusht që të kenë diplomuar, në studimet themelore apo master, në vitin 2021 ose më vonë.
• praktikantë ligjor apo zyrtar ligjor nën moshën 25 vjet.

Përveç kritereve të mësipërme, ne jemi në kërkim të individëve që demonstrojnë një përkushtim të fortë ndaj edukimit të tyre ligjor dhe një interes të qartë për të përmirësuar aftësitë e tyre në shkrim, hartim, dhe hulumtim ligjor, si dhe për fushat përkatëse që ky aktivitet synon ti targetojë.

Akademia synon të jetë një javë mësimi të thellë, rrjetëzimi dhe një hap i rëndësishëm në karrierën tuaj ligjore.

Për të aplikuar, ju lutemi klikoni këtu

Afati i fundit për aplikim është 28.08.2023. Ju lutemi keni parasysh se numri i pjesëmarrësve në këtë Akademi është i kufizuar dhe ne inkurajojmë aplikimet e hershme. Aplikantët e suksesshëm do të njoftohen me email deri më 4 shtator 2023

Ne mezi presim të shqyrtojmë aplikimet tuaja dhe shpresojmë t’ju mirëpresim në shtator për një hap të jashtëzakonshëm në zhvillimin profesional.