Thirrje e hapur: Shkolla për përfshirjen sociale

A jeni i ri apo e re nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian? A po kërkoni mundësi për të fituar njohuri dhe aftësi praktike që do t’ju ndihmojnë të përparoni në shoqëri, të vizitoni institucionet publike, por njëkohësisht edhe të shoqëroheni? Lëvizja FOL ju prezanton programin e Shkollës për Përfshirjen Sociale, për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Ju ftojmë të aplikoni për të qenë pjesë e Shkollës për Përfshirjen Sociale, duke plotësuar formën më poshtë:
https://docs.google.com/…/1R59C9GAy9ElQVsXXeuTDlmTSnRz…/

Inkurajohet aplikimi për të rinjtë dhe të rejat të cilët vijnë nga qyteti i Pejës, Gjakovës, Prizrenit, Ferizajit dhe Fushë Kosovës. Të gjitha shpenzimet e Shkollës mbulohen nga FOL.

Kush: Të rinjtë dhe të rejat e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Mosha: 14 deri 18 vjeç.

Kur: Shkolla do të mbahet gjatë muajit Shkurt 2022, dhe do të zgjas 5 ditë.

Afati i fundit për aplikim: 1 Shkurt, 2022. 11:59.

Për çdo pyetje apo paqartësi, na shkruani në [email protected]