Testi i përgjegjshmërisë së komunave në Kosovë

Ky raport politikash synon të tregojë nivelin e përgjithshëm të zbatimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike në tetë komuna të ndryshme t&eu…

 
Testi i përgjegjshmërisë së komunave në Kosovë