Suksesi i Programit për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë

Lëvizja FOL dhe BIRN Kosovo me mbështetjen e USAID Kosovo -Programi për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë për 17 muaj kanë realizuar projektin për ngritjen e transparencës në sistemin gjyqësor të Kosovës. Përmes inforgrafikës në vijim është prezantuar në numra suksesi i këtij projekti.