Sot lansuam fillimin e projektit “Kosovo Green Action”

Prishtinë, 30 nëntor 2023 – Sot lansuam fillimin e projektit “Kosovo Green Action”, një nismë që synon rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në zbatimin e agjendës së gjelbër në bashkëpunim me akterët relevant si dhe përmirësimin e qasjes në të dhëna për energji dhe klimë në Kosovë.

Dardan Sejdiu, Anëtar i Bordit në Balkan Green Foundation, mbajti një fjalim hyrës, duke theksuar rëndësinë e një projekti të tillë në Kosovë. Falenderime të veçanta iu drejtuan partnerëve dhe donatorit për përfshirjen e tyre.

Një diskutim interaktiv pasoi mbi “Angazhimin dhe progresi në agjendën e gjelbër në Kosovë”, ku u zbuluan iniciativat dhe planet për zbatimin e agjendës së gjelbër, duke e kthyer ngjarjen në një katalizator për ndryshime dhe një hap të bashkuar drejt një Kosove më të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin.

Ky projekt mbështete nga World Bank në kuadër të grantëve GPSA – Partneriteti Global për Përgjegjshmërinë Sociale i cili implementohet në bashkëpunim me Open Data Kosovo dhe Lëvizja FOL.