Skenimi i integritetit në institucionet publike në Kosovë

Prishtinë, 9 qershor 2016 – Lëvizja FOL ka mbajtur sot konferencën për media me ç’rast ka publikuar hulumtimin “Skenimi i integritetit në institucionet publike në Kosovë”. E ftuar në këtë konferencë ishte edhe ambasadorja holandeze në Kosovë,znj. Gerrie Williems.
Petrit Zogaj nga Lëvizja FOL tha se qëllimi i këtij hulumtimi ishte identifikimi i problemeve kryesore në vend sa i përket nivelit të integritetit sipas zyrtarëve publik në nivelin lokal dhe atë qendror.

“Qëllimi ka qenë që ky hulumtim të bëhet brenda institucioneve për të parë çfarë mendimi kanë ata për veten”, tha Zogaj.

Ndërkaq Fitore Metbala, nga FOL tha se në këtë hulumtim janë përfshirë 1000 zyrtarë të nivelit lokal dhe qendror. Sipas saj, në këtë hulumtim janë përfshirë këto institucione: Gjykatat Themelore, Presidenca, Qeveria, Kuvendi i Kosovës, Agjensionet e Pavarura, Autoritetet Rregullative, Doganat e Kosovës, Universiteti i Prishtinës, Ndërmarrjet Publike si dhe Qendrën Klinike Universitare. “Lidhur me atë se sa respektohet ligji për shërbimin civil të Republikës së Kosovës sipas të anketuarve del se ky ligj respektohet më shpesh nga nëpunësit civil sesa nga udhëheqësit e institucioneve lokale/qendrore”, tha Metbala. Ndërsa, sa i përket sjelljes së nëpunësve në shërbimin civil, raportimi i rasteve për shkelje të rregullave është 63% nga të dyja nivelet të cilët kanë thënë se i kanë raportuar.

“Në pyetjen se sa shpesh nëpunësit civil përfshihen në afera të korrupsionit, një pjesë dërrmuese e tyre refuzuan të përgjigjen, sidomos prej atyre që punojnë në nivelin qendror (49%). Ndërsa, rreth 25% janë përgjigjur me ‘shumë shpesh’ ose ‘shpesh’ në këtë pyetje. Gjithashtu, afër 12% e të anketuarve mendojnë se niveli i korrupsionit në shërbimin civil në Kosovë është rritur”, deklaroi ajo.

Ndërkaq, Ambasadorja Holandeze në Kosovë, znj. Gerrie Willems, tha se kontrolli i integritetit kontribuon në transparencën e nevojshme rreth çështjes së integritetit dhe korrupsionit. “Sundimi i ligjit është kyç për ambasadën holandeze në Kosovë sepse është kusht për zhvillim të qëndrueshëm e poashtu zbatimi i MSA-së me BE-në është kyç në këtë proces sepse ka ndryshime domethënëse në fushën politike dhe ekonomike në Kosovë”, tha ajo. Sipas saj lufta kundër korrupsionit dhe promovimi i integritetit në vendin e punës luan rol të rëndësishëm në zbatimin e ligjit.

“Rreth 40% nuk dëshirojnë të flasin në institucionet publike për korrupsionin kjo tregon qartë frikën që kanë”, tha ajo duke shtuar se poashtu edhe mos raportimi i shkeljeve të rregullave është shqetësuese dhe duhet të raportohet sepse sipas saj tregon mosbesim.

Ambasadorja Willems potencoi faktin se ky raport është ndër të parët e këtij lloji që fokusohen në prizmin tjetër të problemit – dhe si i tillë do të hap debatin në një kontekst të ri të integritetit e korrupsionit.

 

13388964_10157155385505045_397650078_o Fotografi nga konferenca (2) Fotografi nga konferenca (3)

Fjalimin e plotë të Ambasadores Holandeze në Kosovë, znj. Gerrie Willems në gjuhën angleze e gjeni më poshtë:

Speech for the launch of the Integrity Scan report at FOL

I am glad to address you today at the launch of the 2016 Integrity Scan of the Kosovo Institutions. Let me begin by thanking the FOL staff for their laudable work in producing this report. I believe that the integrity scan provides some significant insight in how integrity is perceived by civil servants in the local and central institutions. In this way, FOL contributes to the much needed transparency about the issues of integrity and corruption.
Until now, there was an absence of any quantitative studies on integrity in Kosovo’s institutions. By producing the first report of its kind, FOL is opening up another angle of the debate on integrity and corruption. We are happy to have been able to support them in this work through our MATRA-fund.
• For the Netherlands and the EU, priorities on Kosovo are focused on the core values of the European Union. Among the foremost responsibilities is the respect for the Union’s fundamental values, notably the rule of law, democracy and fundamental rights.
• Rule of law is one of the core themes of the Netherlands Embassy in Kosovo. We strongly believe that rule of law is an essential precondition for sustainable development. The implementation of the SAA is a key element in this process. Together with FOL, many other organizations and the Kosovo authorities, we work towards this goal.
• In the framework of the rule of law, promoting transparency and accountability need special attention because they ensure essential guarantees for the functioning of democracy.

• It is clear that the fight against corruption and the promotion of integrity at the work floor plays an important role in the establishment of a strong rule of law. Not that long ago, during the opening of the anti-corruption education centre here at FOL, I stated that it is not a secret that Kosovo’s society is plagued by corruption. The report that is presented today shows us that this, unfortunately, is still true. Almost 40% of the respondents indicate that they do not want to talk about corruption in their public institutions. This clearly shows the delicacy of the topic which you as citizens and members of civil society should address.

• Additionally, around 12 percent of the respondents think that the level of corruption in Kosovo’s civil service has increased compared to the previous 3 years. This shows that there is still a lot of work to be done in a lot of institutions.

• Being more specific on integrity, I would also like to highlight two issues which deserve our special attention:

1. The first issue is the reporting about instances of misconduct. Over 60% of the respondents indicate that they did not report any case of misconduct they encountered. The number one reason for not doing so is that they do not think that any action would be taken. This lack of trust in the functioning of the public institutions is worrisome and should be addressed.
2. This relates to the second topic that I would like to highlight. Nineteen percent of the respondents state that no action has been taken to inform the staff about the code of conduct. Informing people about the code of conduct is obviously the first step in improving integrity at public institutions. But fully implementing it is the core and crucial issue to be tackled.
• This said, I would like to conclude by saying that The Netherlands was, is and will remain a strong partner of Kosovo. You have our support on these challenges (be they on RoL or integrity issues) and they require commitment and ownership of Kosovo authorities. You, as citizens and members of civil society, also play an important role in demanding transparency and accountability.
• I want to thank you all, for your participation and attention. And I wish you a lot of success in your important work.