Shpërndarja e broshurës informuese : Sinjalizo, Reago, Ndrysho!

Me qëllim të shënimit të ditës ndërkombëtare të sinjalizuesve dhe ngritjes së ndërgjegjësimit të qytetarëve për sinjalizimin në sektorin privat, Lëvizja FOL ka shpërndarë broshurat informuese mbi Ligjin për Mbrojtjen e Sinjalizueseve.

Broshura përmban të dhëna të qarta rreth kuptimit të sinjalizimit, qëllimit, llojet e sinjalizimit, gjobat që mund të shqiptohen për mos-zbatimin e ligjit, si dhe për mbrojtjen që ju ofrohet sinjalizuesve.

Broshura është shpërndarë edhe me Odën Ekonomike të Kosovës dhe Odën Ekonomike Gjermane. Gjithashtu broshura e njëjtë është shpërndarë edhe tek Inspektorati i Punës i Kosovës

Ky aktivitet mbështetet nga aktiviteti i USAID për Integritet të Komunave të Kosovës.