Sa ju kushtoj institucioneve të vendit përballja me virusin Covid-19?

Prishtinë, 18 maj 2020 – FOL ka monitoruar të dhënat e ofruara nga KRPP, për kontratat e nënshkruara nga institucionet e vendit se sa kanë shpenzuar ato për mjete mbrojtëse si dorëza,maska, dezinfektues apo edhe dezinfektim të objeketeve. Gjithashtu kemi monitoruar edhe sa kontrata janë nënshkruar për pako ushqimore për familjet në nevojë.

Detajet i gjeni në grafikonin në vazhdim.