Roli dhe rëndësia e Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Prishtinë, 19 tetor 2020 – Lëvizja FOL në kuadër të dikutimeve online me student, kësaj radhe kishte të ftuar Albena Reshitaj – Kryetare e Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.

Me znj. Reshitaj ishte dikuruar për Rolin dhe rëndësinë e Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.

Ky aktivitet realizohet nga Lëvizja FOL dhe Democracy Plus me mbështetje nga Ambasada Holandeze në Kosovë.