Rishpallja e Konkursit për Avokatin e Popullit, dështim për Kuvendin

25 Shtator 2008 Vendimi i sotëm i Kuvendit të Kosovës për rishpallje të konkursit për Avokatin e Popullit pa arsye të bazuara në Ligj dëmton kredibilitetin e institucionit më të lartë në vend dhe është indikator i fuqishëm i ndërhyrjeve politike në këtë proces. Ky veprim i Kuvendit hedhë poshtë punën e një komisioni të themeluar për përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë për këtë post.