Realizimi i Planit Vjetor të Punës së Qeverisë së Kosovës për vitin 2018

Prishtinë, 3 mars 2018 – Lëvizja FOL ka publikuar të dhënat statistikore të monitorimit të zbatimit të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë së Kosovës për vitin 2018.