REALIZIMI I PLANIT TË PUNËS SË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS (KPK) DHE TË PROKURORIT TË SHTETIT (PSh) PËR VITIN 2020

REALIZIMI I PLANIT TË PUNËS SË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS (KPK) DHE TË PROKURORIT TË SHTETIT (PSh) PËR VITIN 2020