Raporti mbi Monitorimin e Përzgjedhjes së Kandidatëve për Pozita Publike

Prishtinë, 30 mars 2022 – Lëvizja FOL me mbështetjen e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), sot ka publikuar “Raportin mbi Monitorimin e Përzgjedhjes së Kandidatëve për Pozita Publike”, i cili ngërthen gjetjet nga monitorimi i disa proceseve rekrutuese, qëllimi i të cilit është ndjekja e mbarëvajtjes dhe zhvillimit të procedurave parlamentare dhe të proceseve të institucioneve të tjera, duke ndikuar në ngritjen e llogaridhënies dhe transparencës së këtyre proceseve.

Përzgjedhja e personave meritor dhe kompetent në institucionet publike, duke u bazuar në parimet e transparencës, llogaridhënies dhe barazisë së kandidatëve, padyshim se do të ndikoj në ngritjen e performancës dhe kredibilitetit të institucioneve publike përkatëse.

Përkatësisht, ky raport përfshirë gjetjet nga monitorimi i procesit të përzgjedhjes së Drejtorit të Agjencisë kundër Korrupsion, i tre (3) anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Media, i dy (2) anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, si dhe gjetjet nga monitorimi i procesit të përzgjedhjes së Drejtorit të Përgjithshëm të Radio Televizionit të Kosovës.

Për më shumë detaje, shfletoni raportin duke klikuar këtu: .