Qeveria e Kosovës realizoi 48 % të Planit Strategjik dhe Operacional për periudhën e parë gjashtë mujore të viti 2022

Prishtinë, 9 gusht 2022 – Lëvizja FOL me mbështetjen financiare të Rockefeller Brothers Fund ka bërë monitorimin e Planit Strategjik Operacional(PSO) të Qeverisë për periudhën janar – qershor 2022 të 15 Ministrive dhe Zyrës së Kryeministrit. Nga 2077 aktivitete të parapara për këtë periudhë kohore, janë realizuar vetëm 996 aktivitete.

Mexhide Demolli-Nimani nga Lëvizja FOL tha se “nga 2077 aktivitete të parapara për këtë periudhë kohore, janë realizuar 996 aktivitete, ndërkaq 1081 kanë mbetur pa u realizuar”.

Demolli-Nimani theksoi se, Qeveria e Kosovës për periudhën e parë gjashtë mujore të vitit 2022 ka realizuar 48 %  të Planit Strategjik Operacional.

Ministritë të cilat kanë paraparë një numër më të madh të aktiviteteve janë ajo e Kulturës dhe Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, përderisa Ministria për Komunitete dhe Kthim ka paraparë të realizoj vetëm 8 aktivitete i bie që përqindja e realizimit të del më e madhe në krahasim me ministritë e lartcekura për shkak të numrit të madh të aktiviteteve të parapara.

Për më shumë detaje rreth perfomancës së Zyrës së Kryeministrit dhe secilës nga ministritë i gjeni në vazhdim:

Zyra e Kryeministrit – në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional për periudhën janar – qershor 2022, ka paraparë të realizoj 98 aktivitete prej të cilave ka realizuar 46 nga këto aktivitete.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës – në kuadër të PSO-së, për periudhën janar – qershor 2022, ka paraparë të realizoj 35 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 15 nga këto aktivitete.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës –  për periudhën janar – qershor 2022, ka paraparë të realizoj 461 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 103 nga këto aktivitete.

Ministria e Drejtësisë – në kuadër të për periudhën janar – qershor 2022, ka paraparë të realizoj 94 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 53 nga këto aktivitete.

Ministria e Zhvillimit Rajonal në kuadër të PSO-së, për periudhën janar – qershor 2022 ka paraparë të realizoj 40 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 38 nga këto aktivitete.

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit – për periudhën janar – qershor 2022, ka paraparë të realizoj 96 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 56 nga to.

Ministria e Ekonomisë – për këtë periudhën ka paraparë të realizoj 135 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 77 nga këto aktivitete.

Ministria e Punëve të Brendshme – në kuadër të PSO-së për periudhën janar – qershor 2022, ka paraparë të realizoj 191 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 103 nga  këto  aktivitete.

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë – për periudhën janar – qershor 2022 ka paraparë të realizoj 123 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 63 nga këto aktivitete.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal – në kuadër të PSO-së për periudhën janar – qershor 2022 ka paraparë të realizoj 25 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 22 nga këto aktivitete.

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve – në kuadër të PSO-së për periudhën janar – qershor 2022, ka paraparë të realizoj 126 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 80 nga këto aktivitete.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – për periudhën janar – qershor 2022 ka paraparë të realizoj 43 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 33 nga këto aktivitete.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – në kuadër të PSO-së ka paraparë të realizoj 512 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 259 nga këto aktivitete.

Ministria e Shëndetësisë – kishte paraparë të realizoj 76 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 28.

Ministria për Kthim dhe Komunitete –  për periudhën janar – qershor 2022 ka paraparë të realizoj 8 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 7 nga to.

Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes – në kuadër të Planit Strategjik Operacional për periudhën janar – qershor 2022, ka paraparë të realizoj 14 aktivitete dhe ka realizuar 13 nga to. Vlen të theksohet se përgjigjja në pyetësorin e FOL-it, nga kjo ministri ka ardh një ditë pas publikimit të rezultateve per ministritë tjera.

Ajo çka duhet theksuar është se shumë nga ministritë kanë dërguar dhe informacione shtesë sa i përket realizimit të planit, mirëpo FOL në këtë periudhë 6 mujore ka bërë vetëm matjen statistikore të realizimit të aktiviteteve duke u bazuar në afatet kohore që ministritë i kanë caktuar në planin e punës, tha Demolli-Nimani.