Punëtoria – “Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve – Si ta trajtojmë sinjalizimin në praktikë?”

Prishtinë, 24 shtator 2020 – Lëvizja FOL ka mbajtur punëtorinë “Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve – Si ta trajtojmë sinjalizimin në praktikë?

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte të zhvillojë një udhëzues të përgjithshëm për sinjalizuesit në sektorin privat, duke u bazuar në 10 skenarë hipotetik të realizuar nga Lëvizja FOL për rastet e ndryshme të sinjalizimit. Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin përfaqësuses nga shoqëria civile, institucionet publike dhe private.

Ky aktivitet është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (Norëegian Embassy in Prishtina) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile ( KCSF ) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).