Punëtoria dy ditore e Trajnimit për Trajner të Akademisë së Drejtësisë rreth Gjykimit të Rasteve të Korrupsionit

Prishtinë, 05 shtator 2023 – Eshtë mbajtur punëtoria dy ditore e Trajnimit për Trajner të Akademisë së Drejtësisë rreth Gjykimit të Rasteve të Korrupsionit nga trajnuesit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës z. Jonathan Haëley dhe z. Anthony Porcelli prej Federal Judicial Center (FJC) të angazhuar nga The CEELI Institute.

Ky trajnim është duke u realizuar në kuadër të projektit “Lufta efektive kundër korrupsionit” (ECAC) përkrahur nga IFES dhe CEELI Institute, ku FOL është partner për Kosovën.

Kjo është punëtoria e dytë në kuadër të këtij trajnimi i cili është hartuar për të përmirësuar aftësitë e trajnerëve dhe për të përditësuar metodologjinë dhe kurrikulat e tyre ekzistuese.