Prioritetet në luftën kundër korrupsionit

Prishtinë, 15 shtator 2022 – Lëvizja FOL me mbështetjen IFES, ka mbajtur sot diskutimimin në kuadër të projektit “Lufta Efektive Kundër Korrupsionit (ECAC)”. Gjatë këtij takimi FOL kishte bërë prezantimin e Draft-raportit, ku kishte prezantuar gjendjen aktuale në luftën kundër korrupsionit.

Gjatw kwtij takimi tw pranishmit diskutuan rreth zgjidhjeve afatgjata dhe rekomandimeve potenciale në luftën kundër korrupsionit. FOL do të vazhdojë bashkëpunimin me institucionet në vend, si dhe do të bëjë monitorimin e tyre nga afër në luftën kundër korrupsionit.